GOEDKOOP SPITTEN Uil Vele landbouwers en tuinders hebben subsidie aangevraagd voor grondverbetering (diepspitten). Tot 1 december 1977 is aanvraag mogelijk. Men mag pas beginnen als de subsidie toegezegd is. Door een speciale regeling zal pas na sluitingsdatum de toezegging plaatsvinden. Zes grote spitmachines, werkdiepte tot 120 cm kunnen door deze regeling nu niet volop diep spitten. Tot 1 Januari 1978 kunnen wij n- met deze machines tegen een lage prijs spitten op 50 en 70 cm. 50 en 70 cm. van de vaste gemeten, dus echte centimeters. - 50 cm voor f. 300,— per ha. - 70 om voor 500,— per ha. Deze prijzen gelden echter bij een minimale opper vlakte in lên keer van 2 ha. exclusief B.T.W» Oppervlakten boven 5 ba. prijs op aanvraag. GRONDVERBETERING??? SPITFREZENI LOONBEDRIJF HAT AERTS BROEKHUIZEN TEL:0^763-1876

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 12