GOEDKOOP SPITTEN i1 Vele landbouwers en tuinders hebben subsidie aange vraagd voor grondverbetering (diepspitten). Tot 1 december 1977 is aanvraag mogelijk. Men mag pas beginnen als de subsidie is toegezegd. Door een speciale regeling zal pas na sluitingsdatum de toezegging plaatsvinden. Zes grote spitmachines, werkdiepte tot 120 cm, kunnen door deze regeling nu niet volop diepspitten. Tot 1 januari 1978 kunnen wij met deze machines tegen een lage prijs spitten op 50 en 70 cm. 50 en 70 cm van de vaste gemeten, dus echte centimeters. - 50 cm voor 300,— per ha. - 70 cm voor 500,— per ha. Deze prijzen gelden echter bjj een minimale oppervlakte in één keer van 2 ha. exclusief B.T.W. Oppervlakten boven 5 ha. prijs op aanvraag, GRONDVERBETERING SPITVREZEN111 LOONBEDRIJF HAY AERTS BROEKHUIZEN TEL: 0^763 - 18?6

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 8