FANFARE-DRUMBAND "ST.CATHARINA" LEUNEN-VEULEN-BEIDE De eerstvolgende repetitie is a.s. dinsdag 15 november in «het gemeenschapshuis te Leunen, Aanvang: 20,00 uur. O.J.C. PUREE LEUNEN EN OMSTREKEN A,s. Zondag 13 november is er S.B, vergadering. Aanvang 11 uur in de soos. A.s, Woensdag 16 november is er volleyballen tegen Cartouche uit America',. Dames en Heren. Aanvang 8 uur. Vertrek half 8 (Soos), A.s. vrijdag 25 november is er een dropping. Je kunt je opgeven bij Edje en de kosten zijn 2,50 OUD PAPIER Maandag 14 november wordt er oud papier opgehaald in de kom van Leunen. Dit ten bate van de wandelclub. Wilt U het papier gebundeld en niet te vroeg aan straat zetten? Bjj voörbaat dank l

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 7