DANKBETUIGING De vele blijken van medeleven en de overstelpend grote belangstelling die wij mochten ontvangen bij het over lijden en de begrafenis van onze dier bare vader en grootvader IAN REINTJES waren voor ons een grote steun. Langs deze weg onze oprechte dank. Speciale dank zijn Wij verschuldigd aan Pastoor Haenen, kerkelijk zang koor en fanfare St. Catharina. De Eucharistieviering welke door U allen zo keurig is verzorgd, heeft ons en vele anderen bijzonder aangesproken. Wij zijn bijzonder erkentelijk voor de ma nier waarop afscheid is genomen van hem, die U en ons zo dierbaar was. Laten wij zijn goede voorbeeld nooit vergeten. fam. Heintjes - de Lauw

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 8