RIKKEN Uitslag rikwedstrjjden van 17 oktober! 1e prijs Dhr. Buyssen 5^3 pnt. 2e prijs Dhr. L.Janssen 52? pnt. 3e prijs Dhr, Verhoeven 505 pnt. 4e prijs Dhr. M.Klaessens 484 pnt. Middelprijs Dhr. B.Willems 395 pnt. De volgende rikavond is op maandag 7 november a.s. om 20.00 u. in café P. Martens te Leunen. BILJARTCLUB LEUNEN '67 De uitslagen zijn! Oostrum 1 H G L 2 Oostrum 3 Het volgende programma: 11/11 't Anker 11/11 H G L 3 8/11 Leunen 3 - Leunen 1 - Leunen 2 - Leunen 3 - Leunen 1 - Leunen 2 - VOP 3 2-6 6-4 K.P.J. LEUNEN Maandag 7 november a.s. beginnen we met onze ritmische oefening voor de sportdag. Voor de jongens is dit van 19.30 tot 20.30 uur en voor de meisjes van 20.30 tot 21,30 uur. Het is verplicht in sportkleding te verschijnen. De sportleidsters en leiders. DAMESKOOR LEUNEN Zaterdag 5 november zingen we om 7 uur. Zondag 6 november om half 3 gezamenlijk (Allerheiligen). Dinsdag 8 november om 8 uur repetitie. UITNODIGING Carnavalsvereniging "*t Knolleke" bestaat 2 x 11 jaar en zou U graag op haar verjaardagsfeest verwelkomen. Op zaterdag 12 november a.s. zal de 2 x 11 jarige graag Uw gelukwensen in ontvangst nemen, tijdens een receptie die van 20.00 uur - 21.30 uur wordt gehouden in het gem.huis. Daarna speelt tot in de kleine uurtjes een orkest en gaan we er samen met U, een gezellig feest van maken. ziens op 12 november.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 6