AKOLYTHEN Zondag: Alb Classens, Joh Fleurkens, Henk Jacobs. MISDIENAABS: door de week: Classens- v d Ligt 11.30: Geurts - Fleurkens MANHEN ZANGKOOR: Dringens verzoek aan leden van het mannenkoor om in verband met Kerstmis de repetities te willen bijwonen, woensdag 9 nov. om half 8. BERICHTJE OVER ONZE KLEUTERS TE VEULEN Vanaf de herfstvakantie tot 1^ nov. werken we niet in project- vrom; dus niet rond één bepaald thema. We vertellen, zingen, spelen, werken enz. wel aansluitend aan het ontwikkelingsniveau van de kleuters, maar we zijn vrij in de keuze van het onderwerp. We besteden deze weken wat extra aan dacht aan het vouwen, bouwen, mozaïek en figuren plakken. Ook wordt de werkvorm: "Arbeid naar keuze" wat meer toegepast. 14 nov. beginnen we samen met klas 1 en 2 aan het project: Spel en speelgoed. Volgende week iets meer hierover. BERICHTJES OVER KLAS 1 EN 2 VEULEN Volgende week heeft klas 1 voor taal een repetitieweek. Alle woorden en letters, die we gehad hebben worden goed herhaald. Er komen geen nieuwe woorden. De taalbloc is uit, we gaan van nu af aan werken op blanco blaadjes. Bij klas 2 zijn we begonnen aan de tafeltjes met rekenen. Eind volgende week kennen we de tafeltjes van 2, 3, en 5» Wilt U ze thuis ook eens laten oefenen en opzeggen? KLEUTER- EN BASISSCHOOL VEPLSN De Sinterklaastijd nadert weer met rasse schreden. In samen werking met schoolbestuur en oudervereniging willen v/e ook dit jaar een fijn Sinterklaasfeest voor de kinderen organiseren. Sinterklaas is zoals U weet erg vrijgevig, maar om hem bij zijn vrijgevigheid te helpen vragen we U ook een duit in het zakje te doen. Als de kinderen de volgende week de Ruuper rondbrengen hebben ze de zakjes bij zich, legt U de duiten klaar? (Zakjes worden direkt meegenomen) L.V.B. AFD. VEULEN Donderdag 10 nov om 8 uur in zaal Dirkx een avond welke verzorgd wordt door dhr. Schillings Ondercommandant van de vrijwillige brandweer te Venray. Dhr. Schillings komt pra ten over brandpreventie. De avond zal beslist de moeite waard zijn# We hopen dan ook, na een geslaagde feestavond weer op een goede op komst maar nu over serieuze zakeniI

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 11