FANFARE-DRUMBAND "ST. CATHARINA" LEUNEN - VEULEN - HEIDE A.s. zondag is het bondsooncours te Roosendaal. De bussen vertrekken vanaf het gemeenschapshuis te Leunen en wel om 15.00 uur. De kosten voor de supporters bedragen 10,— per persoon. Gaarne tijdig aanwezig. L.V.B. AFD. LEUNEN Donderdag 10 nov. oriëntatiewandeling. Vertrek bij café restaurant Vlakwater om 7 uur. Men gaat met eigen vervoer hier naar toe. Zijn er dames die geen vervoer hebben, wil men het dan bij opgave melden zodat het bestuur voor een oplos sing kan zorgen. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten, pen en zaklamp mee brengen, want er moet het een an ander opgelost worden. Kosten 5,- per persoon betalen bij opgave voor 7 nov. bij een van de bestuursleden. OUDIJZERAKTIE De j.l. zaterdag gehouden oudijzeraktie had een rekordopbrengst van 40 ton. Aan alle gulle gevers onze hartelijke dank. Bestuur fanfare-drumband "St. Catharina" KERKDIENSTEN VEULEN Zondag feest van Allerheiligen Zaterdag: 19.00 hgm v Jan v d Aker ZONDAG: 8.30 lm v overl fam v Staveren-v Son 10,00 hgm v Theod Jacobs en zoon Leo 11.30 lm v Wilhelmina de Lauw 14.30 Allerheiligen-Allerzielen lof Maandag: Allerzielen 8.00 lm v overl fam Geurts-Ambrosius 19.00 lm v alle overledenen Dinsdag: 8.00 lm v fam Wilms-Hesen-v Lin 14.00 H Mis v Tina Groetelaars-Stroeken (bejaardensoos) Woensdag: 8,00 lm v overl fam Leyssen-Vollenberg Donderdag: 8.00 lm v Geert Classens Vrijdag: 8.00 lm v overl fam Drabbels-Claessens-v Mejjel 14.00 PI Hgm bij gelegenheid 25 jarig huwelijk fam Mulders-v Kempen. Zaterdag: 19.00 hgm v overl fam v Rijswijok-Wijnhoven

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 10