COHCERT FANFARE Op zondag 30 okt. a.s, zal de fanfare een concert verzorgen in het gemeenschapshuis te Leunen. Op dit concert zullen de conoourswerken voor het bondsconcours te Roosendaal worden uitgevoerd. De aanvang zal zijn 11.30 uur. HANDWERKTENTOONS TELLING De handwerkgroep van de bejaardenvereniging gaat haar werken tentoonstellen. Op zondag 23 okt. zal alle borduur-, brei-, haak-, knoop-, macramê- en ander handwerk van een vol jaar rekreatieve bezigheden in het gemeenschapshuis te bezichtigen zijn. De groep telt momenteel 19 leden. Zegt een oud Limburgs spreekwoord niet dat een vrouwehand en een paardetand nooit mogen stilstaan! Als nijvere bijen blijven de dames bezig. Elke 14 dagen hóuden zij op de dinsdagmiddag werkbespreking in het gemeenschapshuis. Vier jongere dames staan de groep met raad en daad bij en zorgen voor de goede voortgang. Er is natuurlijk geen sprake van enig moeten bij dit werk. Het moet vaneigens gaan en gezellig zijn. Terwijl de handen bezig zijn, staan de monden niet stil. Verleden jaar zijn een groot aantal werkstukken verklend. Dit jaar organiseert de groep een overzichtstentoonstelling waarop alle gemaakte stukken worden getoond. In een aparte stand zullen een aantal stukken beschikbaar worden gesteld om tegen aangepaste prijzen te worden verkocht. Daarbij zijn leuke kabouters, bloemenhangers, sjaals, mutsen, jasjes en een groot aantal speelgoedbeesten als olifanten en beren, honden, muizen en slaapkonijnen. Om 2.00 uur n.m. gaat het gemeenschapshuis open tot 4,00 uur ongeveer. Dan houdt men het weer voor gezien tot volgend jaar misschien. BASISSCHOOL VEULEN Maandag 24 okt. worden de kinderen van klas 6 getest. Voor die kinderen wordt de dag dan iets anders ingedeeld. De test begint om 8.45 uur precies en gaat, onderbroken door een korte pauze, door tot 12.15 uur, 's Middags begint de test weer om 13.15 uur en zal rond 15.45 uur afgelopen zijn.Wilt IJ met de hierbovenge- noerade tijd rekening houden? Voor de overige leerlingen gelden de gewone lestijden (ook voor de zwemmers). Kunt U er voor zorgen dat Uw kinderen 'smorgens ruimschoots op tijd op school zijn en 'sraiddags niet overdreven vroeg.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 8