Het is zaak dat in iedere gemeente, ieder dorp in Noordelijk Limburg gecollecteerd wordt. U DOET TOCH OOK MEEl Nadere informaties kunnen worden verkregen bij plaatselijke kontaktpersonen t.w.: - Dhr. 6. Mulders, St.Antoniusstraat 24, Mook; - Mevr. Schriever-Burgers, Lavendelstraat 32, Gennep; - Mevr. M. Kessels-Brouwers, Koenselberg, MilsbeeK; - Mej. A. Fransman, Venweg 6, Wellerlooi; - Dhr. J. van Lin, Siebengewaldseweg 30, Bergen; - Dhr. P. Renders, Meester Jansplein 11, Geysteren; - Mevr. Philipsen-Giesberts, Bovenkampstraat 14, Lottum; - Dhr. G. Claassens, Heierkerkweg 15, Grubbenvorst; - Mej. J. Leysten, de Hees 46, Kronenberg; - Mevr. W. Jacobs-Houwet, Muldersstraat 18, Sevenum; - Mevr. M. Claassens, Hofweg 15, America; - Mej. M. Jans, Deken Cremersstraat.20, Horst; - Dhr. P. van Mill, Langeweg 33, Venray. Of bij het Nationaal Jeugd Fonds, Maliesingel 27» Utrecht. Tel: 030-313313. Stichting Regionaal Jeugdcentrum Noordelijk Limburg Bergweg 4 Venray. Tel.: 04780-3676. GRAFONDERHOUD Rond Allerheiligen zullen de onderhoudskosten voor de graven op het kerkhof van Leunen weer automatisch worden ingehouden bij degenen die hiertoe machtiging gaven. Degenen die gewend zijn de grafkosten zelf over te maken worden verzocht dit ook nu te doen. Wie altijd contant betaalt wordt verzocht dit ook nu op de bekende plaats af te rekenen. Het Kerkbe8tuut| RIKKEN IN LEUNEN 1e prijs Dhr, M. Claessens 510 pnt. 2e prijs Mevr. Simons 482 pnt. 3e prijs Dhr. Verhoeven 461 pnt. 4e prijs Dhr. G. Holtackers 445 pnt. Middelprijs Dhr. W.Janssen 407 pnt. De volgende rikavond is a.s. maandag 24 okt. om 8 uur in café P. Martens in Leunen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 6