TONEELVERENIGING "COMEDIA" Na 2 jaar rust is door Toneelvereniging "Comedia" in studie genomen de klucht: in drie bedrijven door Johan Blaaser. Mathjjssen uit Horst, Wanneer de uitvoering zal plaats hebben, wordt bekend gemaakt in Peel en Maas, De Ruuper en het Heidskrentje. Wij doen thans nog een beroep op de Dames en Heren die intresse hebben in toneelspelen, zich op te gesren als lid bij "Comedia" en volgt hen die dit reeds gedaan hebbeiu Toneel is en blijft de mooiste vrijetijdsbesteding. Opgave kan geschieden bij: G, Zeegers Voorzitter Bodenstr. 15' A. Verheijen Sekr.-Penm. Horsterweg 6 Denk aan ons devies: Toneel hoort bij 't leven.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 4