Waii er nu gebeurt Het dagelijks bestuur van de Dorpsraad zal nu in zijn geheel de verkiezingen voorbereiden. De datum zal o.a, in overleg met de gemeente worden vastgesteld, zo mogelijk eind november of medio december, anders in de loop van januari. AKTIES FANFARE-DRUMBAND Bij deze wil het bestuur van de fanfare-drumband iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het welslagen van de kleding- aktie van zaterdag j.l. Tevens willen wij nog even de aandacht vestigen op de oudijzer- aktie die op zaterdag 29 oktober zal plaatsvinden. WSV."DE BELHAMELS" Zaterdag a.s. is er klub van l't.OO uur tot 15.30 uur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 10