De verantwoordelijkheid ligt echter bij de gemeente Venray. Wij verwachten dan ook dat de gemeente Venray de knelpunten en suggesties ter harte zal willen nemen, N.B, De verkeerskommissie bestaat uit de heren: L. Lauwerier dorpsraad) H. Bergh (dorpsbewoner) J. van Dijck (buurtwerker) J, Jenniskens (oudervereniging) TWEE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN VAN DE RABOBANK 1. Van 17 t/m 21 oktober 1977 is de jaarlijkse SPAARWEEK; met een spaarpremie van 7»50 voor iedere nieuwe spaarder die minimaal 25 j- inlegt. Voor onze trouwe spaarders en spaardertjes is er een leuke attentie, 2, Op 25 oktober a.s. is de officiële en feestelijke heropening van ons verbouwde en uitgebreide kantoor. Tot en met 28 oktober geven wij spaarpremies en attenties aan spaarders en bezoekers. Nader bericht hierover volgt nog. DORPSRAAD LEUNEN De dorpsraadvergadering is a.s, maandag 17 oktober om 20,00 u, in het Gemeenschapshuis. AGENDA: 1Opening 2, Notulen 3, Mededelingen k. Bespreking rompreglement 5. Verkiezingen 6. Verkeersveiligheid 7. Rondvraag en Sluiting S.v.p. goed opkomen en op tijd. W.S.V. DE BELHAMELS Zondag a.s, gaan we wandelen in Broekhuizen, Alle leden worden om 12.15 uur bij het gemeenschapshuis verwacht. Het is een recreatieve tocht, dus kom niet in uniform, maar in kleren die tegen een boswandeling bestand zijn. Meebrengen: 2 kwartjes.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 8