Van belang is dat de Albionstraat het dorp Leunen geheel doorsnijdt. Mogelijke oplossingen: waarschuwingsbord, oversteekplaatsen/ knipperlichten, snelheidsbeperking, inhaalverbod in verband met diverse zijwegen. 2. Hoek Apolloniastraat/Kapelweg. Hier zou een bord "spelende overstekende kinderen" moeten komen. 3, GatharinastraatHier wordt veel te hard gereden. Het is gevaarlijk om over te steken. Mogelijke oplossingent bijv. oversteekplaats/ zebra naar de Kapelweg. k, Steegse Peelweg. Van buiten het dorp af te hoge snelheden. Snelheidsbeperking 50 km. vanaf kapel, 5, Wethouder Reint.jesstraat. Deze wordt vooral na het voet ballen nogal eens gebruikt als racebaan. Bij het speel terrein zouden ook enkele veiligheidsvoorzieningen moeten worden getroffen, bijv. drempels. Te denken valt aan drempels bij de entrees bij de Mr. de Haan straat en de Vullingsstraat, Hetzelfde geldt voor heel het gebied Loenerveld-Rector Nabbenstraat. 6, Parkeergelegenheid voor het sportpark moet worden uitgebreid, mede gezien de parkeeroverlast in nieuw Leunen. 7, De weg naar het "sportpark" zou vanaf de Albionstraat aan gegeven moeten worden. 8, Gaarne toezicht in verband met het lang parkeren van vrachtwagens de voorschriften worden nageleefd, 9, Het gemeenschapshuis zou best wat beter verlicht en aan geduid mogen zijn aan de zijde van de Albionstraat. 10. Leunen moet vanaf de weg Wanssum-Deurne worden aangegeven. 11, Tenslotte zou moeten worden voorkomen dat ook de woonstraat Vullingsstraat blijvend verandert in een racebaan. Er staan wat dat betreft goede suggesties in de groene nota v.d, V.N.G» Konklusies. De verkeerssituatie in Leunen enerzijds, en het inwoneraantal anderzijds en in het bijzonder het aantal jeugdigen rechtvaar digt alleszins een aantal maatregelen en voorzieningen. Vanuit het dorp is in dezen door middel van dit praatpapier een aanzet gegeven.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 7