Vervolgens het bestemmingsplan zal tot 1984 jaarlijks het aantal woningen met +18 toenemen, hetgeen nog eens een bevolkingstoename van 50 personen per jaar betekent. Buiten bebouwde kom. Er staan ten oosten van de Albionstraat 57 woningen. Ten westen van de Albionstraat staan 105 woningen. Schatting aantal overstekers. Albionstraat Het aantal bewoners dat vanuit het dorp gezien woonachtig is aan de overzijde van de Albionstraat (binnen bebouwde kom) bedraagt thans bij benadering 170, waarvan zo'n 80 kinderen. Gezien de uitbreidingsplannen qua bebouwing, zullen oolr deze bevolkingsaantallen nog wel toenemen. Catharinastraat Het aantal bewoners aan de overzijde van de Catharinastraat (vanuit het dorp gezien) bedraagt (bij benadering)'850, waarvan zo'n 450 jeugdigen. Volgens prognoses zal het aantal bewoners in 1984 1000 bedragen. Aantal schoolkinderen. Volgens een recente telling zijn er aan de: Oostzijde van de Albionstraat woonachtig: 10 kinderen van de peuterzaal 20 kinderen van de kleuterschool 49 kinderen van de basisschool Tussen Albionstraat en Vullingsstraat: 45 kinderen van de peuterzaal 52 kinderen van de kleuterschool 99 kinderen van de basisschool Nieuwste gedeelte (achter Vullingsstraat): kinderen van de peuterzaal (zie boven) 26 kinderen van de kleuterschool 85 kinderen van de basisschool Knelpunten en mogelijke oplossingen. 1. De Albionstraat. Het probleem is, dat hier veel te hard wordt gereden. Verraderlijk is, dat vanaf Venray eerst een snelheidsbeperking w 50 km, dan 70km, dan weer 50 km. (in de kom van Leunen), en dan geen beperking c.q. 80 km geldt.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 6