EIKKEN Uitslag rikwedstrijd van 26 september: 1e prijs Dhr. M.Klaessens 524 pnt. 2e prijs Dhr. Smals 511 3e prijs Mevr. Martens 482 4e prijs Dhr. Verhoeven 468 Middelprijs Dhr. B. Willems 424 De volgende rikavond is op maandag 1? oktober a.s, 20.00 uur in café P. Martens te Leunen. VERKEERSVEILIGHEID IN LEUNEN Een onderwerp waar veel bewoners van Leunen zich terecht zorgen over maken is de verkeersveiligheid. Dit is gebleken uit de vragen die hierover binnen kwamen bij de dorpsraad en oudervereniging. Naar aanleiding hier van is besloten om een werkgroep te formeren. Hierbij het conceptplan van de werkgroep. De procedure is als volgt. Het plan wordt besproken in de dorpsraadvergadering van 17 oktober 1977j en 31 oktober in de oudervereniging. Indien van beide mogelijkheden geen gebruik kan worden gemaakt, kunt U Uw op- of aanmerkingen schriftelijk indienen vóér 17 oktober Vullingsstraat 16, Leunen. Als alle gegevens verzameld en verwerkt zijn, zal het plan medio november naar de gemeente gestuurd worden. Behalve om de schooljeugd gaat het ook om alle andere leeftijdsgroepen. Vooral de Albionstraat, welke Leunen geheel doorsnijdt, moet veelvuldig worden overgestoken voor "sociaal verkeer" en het bereiken van allerlei voorzieningen. En in die Albionstraat wordt veel te hard gereden. Maar er zijn méér knelpunten, waarvoor oplossingen nodig zijn. In het volgende geven we eerst enkele algemene gegevens weer met betrekking tot de bebouwing, de bewoners, en hoe deze tussen de diverse "verkeersbarrilres" zijn verdeeld. Vervolgens ook de voornaamste knelpunten, vraagtekens, en mogelijke oplossingen. Leunen als woongebied. In de bebouwde kom van Leunen staan momenteel 340 woningen waarin 1300 personen woonachtig zijn waarvan zo'n 700 jeugdigen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 5