RUITERNIEUWS ONS GEMOT Uitslag kringwedstrijd te Veulens k~tallen klasse Middel: Ring 1 1e viertal 1e prijs met 128 pnt, ^-tallen klasse Licht s Ring 3 3e viertal 3e prijs met 115 put. Ind, dressuur: KI. Lil ring 6 1e prijs Mej. A.Takken met Korien 135 pnt. ^e prijs Mevr. Kuenen met Markies 127 pnt. KI, LI ring 11 3e prijs Mej. D. Weijs met Par-dieu KI, Bil ring 13 geslaagd voor dressuurproef Jac Hendrickx met Prinses Jan Hendriks met Ordenant Springen KI. B. 'te prijs Jac Hendrickx met Nimco. Springen KI. Licht 9e prijs G. Reynders met Laska Verder willen we bedanken de leden van de ponyclub "Ons Genot" voor de hulp die zij geboden hebben op deze wedstrijd. De fam. Takken voor het beschikbaar stellen van het terrein. De fam. Weijs voor de stroom en water en beschikbaar stellen voor ruimte voor het secretariaat en toilet. De Heer Smets voor de E.H.B.O. Verder alle leden van Ons Genot en iedereen die voor dit prettig verlopen concours gezorgd hebben, Hartelijk dank. Zaterdag a.s, 15 oktober 19,30 uur DISCOTHEEK SPACE (jeugdbal) in "Gelderkoel" Heide

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 12