Bij doze vervullen wij de droeve plicht U in kennis te stellen van het plotseling overlijden van onze secretaris Jan Heintjes Zijn nagedachtenis zullen wij steeds in hoge ere houden. Bestuur en Leden Bejaardenvereniging Het plotseling overlijden van ons medelid, en grote vriend Jan Reintjes heeft ons erg ge schokt, alsmede zijn trouwe lidmaatschap van ons kerkelijk zangkoor, zal ons een steun, in Gods lof blijven zingen ondanks het verdriet van nu. Meerdere malen werd Jan gehuldigd in zijn bijna 60 jarig lidmaatschap van ons koor. Mag onze zanger Jan Reintjes ruste in vrede. Bestuur en leden Kerkelijk Zangkoor. A.s, zaterdag 1 oktober gehuwdenbal in Gelderkoel, Heide Aanvang: 20,00 uur. Muziek "Tweetact" VERLOREN: Autosleutels, Gaarne terug bij: L, Nellissen, Vliegert

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 8