KLEUTER- EN BASISSCHOOL VEULEN Vrijdagmiddag beginnen we-.met de kleuterschool en de hele ba- Bisschool aan het project herfst. Een aantal ouders die zich opgegeven hebben voor projecten gullen hiervoor worden benaderd. Algemene hoofddoelen: a) bewustwording van de veranderingen in de natuur in deze tijd van het jaar. b) eerbied bij brengen voor de na tuur. c) eerbied bij brengen voor eikaars werk (schooltuin) Vrijdagmiddag beginnen we bij de waarneming. We gaan allemaal in het bos bekijken, betasten enz. en verzamelen dingen die met de herfst te maken hebben. Bij de kleuters gebeurt dit geheel onder leiding. Klas 1 en 2 doen dit in de vorm van een speurtocht onder leiding. Klas 3 en 4 gaan met behulp van een stencil opdrachten uitvoeren. Klas 5 en 6 doen zelfstandig de waarneming naar aanleiding van 'n gesprek vooraf in de klas. Klas 5 doet dit vrijdagmiddag - klas 6 in het weekend. Klas 6 werkt vrijdagmiddag aan de schooltuin. Na de waarneming gaan we volgende week in de klassen werken over de herfst, alle vakken komen aan bod. Kleuters: Begrippen licht en zwaar, hoeveelheden meer - minder - evenveel* kleuren: groen - bruin. Klas 1 leert de volgende woorden: bos, haas, tak, af, "noot, eraf, zon, pijp, rook, jas, riek, .aan. Extra bericht voor de ouders van de zesde klassers Dinsdagavond 4 okt. ouderavond voor de 6e klas. Plaats: school. Tijd: 20.00 uur. Thema: Vervolgonderwijs. Om dit project gezellig af te sluiten en als aansluiting op het gesprekje dat U met Uw kind had over het tafel dekken enz. gaan we morgenochtend meteen om 9 uur op school ontbijten. Onder toe ziend oog van de k moeders dekken ze zelf de tafels, maken hun brood, ruimen af, wassen op en ruimen op. Wat zullen we smullen! 's-Middags starten we dan met de boswandeling; project "Herfst". DORPSRAAD VEULEN Zoals reeds eerder in de Ruuper is gepubliceerd kunnen inwoners van Veulen die binnen afzienbare tijd een woning in Veulen wensen het beste zich daar zo vroeg mogelijk voor aanmelden. Dit is. voor eventuele bejaarden- en huurwoningen, De woningbouwver. Plataan- str. 15 Venray. Voor event; eigen bouwers moeten zich bij de ge meente welden. Aangezien het een en ander nog al wat tijd duurt, a 2 jaar kan men er niet vroeg genoed mee beginnen. Bij event, moeilijkheden en/of problemen in deze kan men bij de dorpsraad om inlichtingen en/of advies vragen. Aangezien het definitieve be stemmingsplan voor Veulen nog wel even zal duren eer het klaar is moeten serieuze aspirant woningzoekenden zich toch vroeg genoeg aanmelden, wil men straks niet nog langer moeten-wachten.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 7