Venray D6 - Leunen D3 11.00 u (I0»30u) Leunen E1 - Venray E2 10,00 u Venray E3 - Leunen E2 10,00 u 9.30u) Venray E5 - Leunen E3 10,00 u 9»30u) Veteranen Leunen - vet. Hegelsom zie opstelling KORFBALCLUB ORANJE Uitslagen: KCHB Junioren A Odos 1 Aspiranten 2 - Senioren - Vonckel Girls A - Aspiranten 1 - Merels 3 Programma 17/18 sept. - Marijke Zondag 10,30 u: Senioren Zaterdag: junioren A vrij 15,00 u Roka B - Junioren B 15.00 u Aspiranten 1 - Maaskorf 1 13,30 u Roka 1 - Aspiranten 2 13,30 u Pupillen - Odos 1 5-0 0-3 vertrek 14,00 u vertrek 12.30 u ft.SjV. "DE BELHAMELS" Op zaterdag 24 sept. wordt door Sport Real Venray in samenwerking met de W.S.F. een wandeloriëntatietocht georganiseerd. Het is een tocht met opdrachten, spelletjes en prijzen. Er wordt gestart vanuit "de ffette- ling" van half 2 tot half 3» Inschrijfgeld 1,-. In verband met het samenstellen van groepjes, zouden we graag zien dat de kinderen die hieraan mee willen doen, zich nog deze week aanmelden. Dit kan schriftelijk: Trijesstraat 4 of Gussenstraat 33 en telefonisch nr: 2414 of 4246, Misschien ook een idee voor de ouders om deze tocht eens mee te lopen! IE KOOP: Appels - peren - eieren en aardappelen Steegsepeelweg 45 tel. 6033

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 5