KERKDIENSTEN VEULEN. Zondag 18 sept. Vredeszondag. Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19«00 hgm v Jan Leijssen 8,30 lm v overl ouders Burgers-Heesen 10,00 hgm v overl fam Voermans-Hendriks 11,30 2e zeswekendienst v Jan v d Aker (kinderen Traa) 8,00 lm uit dank fam Kusters-Cremers 8,00 lm v overl fam Thissen-Hendriks 8,00 lm v Geert Classens 8,00 lm v M en Th Willems 8,00 lm jgt v H Holtackers en echtgén 19-00 hgm v Theod Classens AKOLYTREN 18 sept.: G. v.d, ïiigt, Leo Hendriks, R. Weijs. BERICHTJES OVER DE EERSTE EN TWEEDE KLASSERS VEULEN Volgende week leert klas 1 de volgende woorden: tol - ik vaar - ik weeg - net - het (wordt uitgesproken *t) op en wip. Met deze woorden en de woorden die we reeds kennen gaan we zinnetjes maken b.v. ik weeg het boek - kees op de wip enz. Kinderen die een kleine kar - tol - weegschaaltje - visnetje - bootje - wipje hebben mogen dit maandag meebrengen, (ook klas 2). We kunnen hiermee spelen en taalspelletjes doen. Klas 2 maakt zelfstandig zihhetjee. K.P.J. VEULEN A.s. vrijdagavond is er een bijeenkomst voor de meisjes die bij de K.P.J. zijn of willen komen. Men kan zich dan opgeven voor de muziekoefeningen, verder zullen er nadere gegevens worden verstrekt. Aanvang 8 uur. Zij die vrijdagavond niet kunnen komen, kunnen zich opgeven bij Th van Aerts, na half 6 en v66r 19 sept. Het volleyen gaat 'smaandags avonds niet meer door, daar de avonden te kort worden. Het Bestuur> TE KOOP: 2,30 ha raaigras J, Spreeuwenberg Veulenseweg. 55

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 11