jaargang No: 22 3 juni '77 fiSedadeüragettÊsiad voos" Leunen sm beulen KERKDIENSTEN LEUNEN: 5-6-'77 Fee.st van de Heilige Drieëenheid Vandaag eerste zondag van de maand; bijzondere collecte voor onze eigen kerk. Laat de kerk ook delen-in de uitgaven die wij met de kermis mak-en. 9e REDAKTIEADRESJ. Jenniskens Blankenberg 9 Leunen Zaterdag: - D; t Dinsdag: 19.00 lm v Johanna v Kempen-Lochtens 8.00 lm v Piet Giezen, echtgenote en dochter 10.00 hgm als jd v Johanna v Meyel 11.15 lm v Otto Stevens 7.30 lm v Mathijs Lit jens en echtgenote 8.00 gest jd v Martinus Kusters en echtgenote 7.00 lm v Gertruda Claessens-Gussen, echtgenoot en overl kinderen 19.00 lm v Leo Loanen Woensdag: Donderdag; 19.00 lm als jd v Leo Cox Vrijdag: 7.30 lm v overl fam Loonen-v Rens 8.00 maandd v G^r-rit Arts 15.00 zi-l-veren huwelijk Ko.ch-Creemers 18,30 maandd v Jan Loenen-Lemmen 19.00 lm v Johanna Litjens-Keysers (vanw fam Litjens) Zaterdag: 19.00 lm v Harry Goumans MISDIENAARS: 7.30 of 19.00 R Duijkers AKOLITHEN8,00 K Theunis; 10.00 P Verstappen, A Reintjes, H én R Cofnelissen; 11.15 F v Bavel en H Manders LEKTORES; 19.00 M Vennekens; 8,00 G v Kempen; 11.15 Mevr v Bavel. GEDOOPT: de Klein Paul; van Glabheek Giel HUWELIJKSAFKTheeuwen Gerard - Willems Elisabeth (VenrayJ Reintjes Leo - Tleurkens Hénny (Veulen) Peters Henk (Wycnen) - Tiny Brok

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 2