DE VERDERE GANG VAN ZAKEN BIJ DE DORPSRAAD De dorpsraad is unaniem van mening dat de dorpsbelangen pre valeren en zodoende het werk door moet gaan. Men heeft hier voor de volgende procedure gekozen. 1. de lopende zaken afhandelen (o.a. bestemmingsplan). 2. dhr. L. Lauwerier is bereid tijdelijk in het d.b. plaats te nemen en zal in de werkgroep kleine kernen blijven fungeren, daarnaast zal hij het contact met de buurtwerker onderhouden. Mej. G. Claessens is bereid een der beide vacatures aan te vullen tot het einde van de zittingsperiode (1-1-198o). 3. Dhr. J, Reintjes is bereid gevonden.als waarnemend voorzitter te fungeren. Voor deze tijdelijke functie is bewust gedacht aan een persoon buiten het dagelijks bestuur. 4. Vervroegde verkiezingen uit te schrijven medio oktober 1977 waarna eerder genoemde tijdelijke functie's vervallen. Aanvankelijk, lag het in de bedoeling deze verkiezingen in januari 1978 te houden. RABOBANK TE LEUNEN Op Goede Vrijdag 8 april is ons kantoor de- gehele dag gesloten. In verband hiermee is de avondzitting, van vrijdag verschoven naar donderdagavond 7 april van 5-7 uur. ifussen 4-5 uur zijn wjj gesloten. KORFBALCLUB ORANJE-WIT Uitslagen: Senioren Spaghnum 0-0 Programma 2/3 april: Zondag 13.00 u« Odos - Senioren Zaterdag Junioren A - Roka A Junioren B - Wittenhorst A Aspiranten 1- Wittenhorst 1 Aspirhnten 2- Swift 2 De aanvangstijden worden op. de training meegedeeld. K.P.J. LEUNEN Op maandag 4 april in de gymzaal aan ae patertulpstr. in ïsselst. wordt er informatie gegeven hoe je het beste kunt kogelstoten ea» dit i.v.m. de sportdag. Bet begint om 7 nut tot 8.30 uur en wordt door Wiel Geurts gegevep. Op donderdag 7 april bijeenkomst om de vlooienmarkt te bespreken dit om 8 uur bij Martens-,

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 10