BERICHTJES OVER KLEUTERS- KLAS 1 EN 2 VEULEN - De waarneming in Venray was voor alle kinderen erg leerzaam en leuk. De politieagente heeft alles duidelijk verteld. Ook het busrxtje was een avontuur op zich. - Het fietstochtje van klas 1 en 2, was ook leuk. Klas 1 leerde om by links afslaan, om af te etappen, heel goed kijken, naar de overkant lopen en dan verder fietsen. Klas 2 leerde by links afslaan achterom kijken, hand uitsteken an naar de overkant fietsen, komt er verkeer aan, of is het. een druk kruispunt, dan moeten ze ook afstappen. - Over dit alles gaan we de komende week werken. Wilt U maandag speelgoed meegeven dat aansluit by het thema verkeer. - Kleuters gaan praten, spelen, knutselen, kleien, knippen enz. Als afsluiting gaan we d.m.v. een werkblad controleren of datgene wat we als leerdoelen gesteld hadden ook door de kinderen begrepen is. Als we de eerste week; Verkeer in het algemeen behandeld hebben gaan we volgende week woensdag t/m vrydag nog "de fiets" wat nader behandelen. - klas 1 en 2; wy maken naar aanleiding van de waarneming taailesjes. In de rekenlesjes behandelen we de klok (klas 1 alleen hele uren). We gaan kyken hoe laat een bus vertrekt en aankomt. Ook gaan we met het centendoosje buskaartjes "kopen". Klas t tot 20 cent, klas 2 tot TOO. Ook wisselen wordt nog eens herhaald. In de gymlessen, en in de klas (met speelgoed) gaan we ver keerssituaties spelen. We knutselen allerlei voertuigen. We gaan auto's tekenen en op een groot vel aan de goede kant plakken. Alle ouders van kleuters en klas 1 en 2 mogen in beide klassen op vrydagralddag 27 mei komen kyken wat we zoal gedaan hebben tydens dit project. W.S.V. "DE BELHAMELS" OUD PAPIER Maandag 25 mex wordt er oud papier opgehaald in de kom van Leunen. Wilt U het papier niet te vroeg en gebundeld aan straat zetten s.v.p. Dank U!

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 8