K.P.J. LEMEN Op vrijdag 20 mei om 8,00 uur oefénen we voor de laatste keer voor de sportdag, We hopen wel dat dan alle jongens en meisjes die mee doen ook komen. A.s. zondag is dan de sportdag op het sportveld in Bvertsoord. We komen 'smorgens om 8,30 uur bij het voetbalveld in Leunen bij elkaar. KERKDIENSTEN VEULEN Zevende zondag van Pasen Zaterdags 19,00 H Mis uit dankbaarheid fam Fleurkens ZONDAG; 8,30 lm uit dank fam Timmermans-Jacobs 10.00 Hgm gest jgt. v Fr Aarts 11,30 2e zeswekendienst v E.H. Groetelaarg- Stroeken 8,00 lm v overl fam Mulders-v Kempen 7e dinsdag ter ere H Antonius 8,00 lm v Leonardus Thissen Woensdag; 8,00 lm tot bijz int ter ere O.L.Vr. van Altijd durende Bijstand 8,00 lm v Tina Groetelaars-Stroeken 8,00 lm v overl fam Leijssen-Vollenberg "''',30 Hgm uit dankbaarheid by gelegenheid 25 jarig huwelijk Houben-Broekmans 19.00 Hgm v Jan Leijssen Maandag: Dinsdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: AKOLYTHENs 22 mei Math Janssen, Jan Thissen en Theo Mulders. H VORMSEL Het vormsel zal 1.8 juni worden toegediend niet om 7 uur maar om 7,30 uur. K.P.J. VEULEN A.s, vrijdag 20 mei gaan we voor de laatste keer sporten voor de sportdag van 22 mei. Daarom hopen wij op een goede opkomst. Zondag 22 mei verwachten wij alle K.P»J.ers om kwart over 9 in Evertsoord op het sportveld. We maken er een goede dag van. Tot dan! Het Bestuur

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 7