CAFE-BAR "DE STEEG" Tuinfeest bij café-bar "de Steeg". Om de kermis in het dorp een wat meer feestelijk karakter te geven meende wij er goed aan te doen om een tuinfeest te organiseren en wel op kermis-zondag en dinsdag v,a. 11 uur v.m, Een en ander zal opgeluisterd worden op zondag door de Leunense Blaaskapel "die Fröliche RÜbensammler", en verder door goede oude muziek. Een gedeelte van de opbrengst zal ten goede komen aan-de invalide bond. Hopelijk dat de weersomstandigheden gunstig zijn zódat het een gezellig feest kan worden. We komen hier nog nader op terug. Café-Bar "De Steeg". FAHF&3E-DRPMBAND "ST. CATHARINA" LEUNEN-VEULEN-HEI-DE AKTIVITEITEN': 19 mei Communiefeest Leunen 21 mei Peeltournooi Overloon 22 mei Uitwissling Rath-Anhov.en 28 mei Concert Oirlo Communiefeest Leunen donderdag 19 mei a.s. Bijeenkomst om 9*30 uur bij het Gemeenschapshuis Leunen. Peeltournooi Overloon zaterdag 21 mei a.s. Bijeenkomst om 16,45 uur bij Gemeenschapshuis Leunen. Inspelen om 1 ?.45 uur in Hotel Deriet, Museumlaan. Optreden om 1 8.45 uur in de tent op het Gildeterrein. Uitwisseling Rath-Anhoven zondag 22 mei a.s. Bijeenkomst om 8.00 uur bij Gemeenschapshuis Leunen. Allen gelieve plaats te nemen in de hem of haar aangewezen bus (dit i.v.m. douanefor maliteiten) De eerste bus wordt terugverwacht in Leunen om 00,30 uur. De tweede bus zal omstreeks CJ.00 in Leunen terug keren. De leden worden verzocht zich uniform te kleden, dus geen slippers, sandalen en felgekleurde sokkenl! W.S.V. "DE BELHAMELS" Zaterdag a.s. is er club van 14*00 uur tot 15.30 uur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 6