oer jaargang 9 Dos 20 20 mei «77 Blankenberg 9 voor Leansire pn ^Qwlteüï KERKDIENSTEN LEUNEN Zevende zondag van Pasen Week van de Nederlandse Missionaris. Dit weekend wordt na alle H Mi-Ssen een_kerkdeurcollecte gehouden~vöör~dê~Nedërïandsë missionarisDê"gëï3ên~van_3izë~cöïïëctê-wör3ën"gêgëvën_a5n_de mïssiönarxssën~3xë~momën.ï.êêI"inêE""vêfïoï~ïn-oni~Ian3~zgnT"~" 19.00 lm v Wilhelm Gommans en Anna Gommans-Jenniskens 8.00 lm v Piet Giezen echtgenote en dochter 10.00 hgm tot bijzondere intentie (C.) 11.15 lm v Gerard Thyssen 7.30 lm v Gertruda Claessens-Guasen, echtgenoot en overl kinderen 8.00 lm v Jozef Croijmans, echtgenote en Martin Croijmam 7.00 lm uit dankbaarheid 7.30 lm v Mathijs Litjens en echtgenote 8.00 gest jd v Frits Martens, Anna Maria Jacobs en overleden familia 7.30 gest jd v Mathias Kusters en echtgenote 18,30 lm v Jozef Litjens (vanw fam Snoeren) 19.00 lm v Ine Janssen 19.30 lm v Jozef Martens en overl familie 7.30 gest jd v Martinus Beusskens en Carolina Manders 18.30 lm v overl fam v d Berg-Jacobs 19.00 lm v overl fam Verhalle 19.30 lm v overl fam v Dijck-Hagens 7.30 lm v overl fam Claessens-Gussen 8.00 gest jd v Peter Joh Smits en Gertruda Derks 18.30 lm v Jozef Litjens (vanw fam Litjens) 19.00 lm v Maria Achten-v Dijck en overl ouders 19.30 lm v Piet van Meer 19.00 lm v Henri Litjens en echtgenote MISDIENAARS; 7.30 Th v Kempens 8.00 óf 18.30 Tj Jenniskens; 19.00 W v Meyel; 19.30 R David. Zaterdag; ZONDAG: Maandag: Dinsdag: Woensdag; Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 2