KERKDIENSTEN VEULEN Hoogfeest Tan Pinksteren Zaterdag en zondag collecte voor onze Nederlandse missio- 19.00 hgm v Jan Leijssen 8.30 lm v geestelijk en tijdelijk welzijn voor de paro chie. 10.00 hgm v overl fam Houben-Broekmans 11«30 3© zeswekendienst v Th. Groetelaars-Stroeken 8.30 lm t.e. O.L.Vrouw van altijd durende Bijstand tot bijz. intentie 10.00 Hgm tot bijz intentie ter ere O.L.Vr, v Oostrum 8,00 lm ter ere O.L.Vr. v H Hart 8.00 lm uit dankbaarheid 8.00 lm v overl fam Mulders-v Kempen eerste vrijdag van de maand toegewijd aan H Hart 8.00 bijz H Mis ter ere H Hart fam B. Priesterzaterdag 8,00 lm tot bijzondere intentie voor onze Bisschop 19.00 Hgm v overl fam Mulders-Maessen spec, Christien 29 meis Jan Thissen, Joh Fleurkens en Piet Weijs. Dinsdagavon 1 mei om 8 uur OUDERAVOND der ouders waarvan de kinderen op 18 juni om ?,30 uur het H Vormsel ontvangen. Ook de ouders van kinderen van andere scholen worden op deze avond in de school verwacht. BERICHTJES OVER KLEUTERS KLAS 1 EN 2 VEULEN A.s. vrijdagmiddag eindigt het verkeersproject met de open middag, We hopen dat veel vaders en moeders een kijkje komen nemen, want belangstelling ook van Uw kant stimuleert de kinderen tot doelbewust bozig zijn. Wilt U er rekenxng mee houden dat klas 1 en 2 tot nal'f 3 gymles heeft. - Hier volgen nog enkele suggesties die U met Uw kinderen zou kunnen doen. - Op verkeersborden, verkeerssituaties en verkeerslichten attenderen. - Maakt U eens gebruik van openbaar vervoer in plaats van Uw auto. - Fietst U eens met Uw kind door ons dorp en let samen eens op de punten waar wij reeds op gewezen hebben. Tob vrijdag.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 11