"KIENEN" OIRLO Vanaf Pinksterzondag kienen wij elke woensdag en zondag in het "iCIENCENTRUM van NOORD-LIMBURG" p/a zaal "de Ruif" te Oirlo met de goedkoopste hele serie*s voor slechts 10,= en een consumptie naar keuze gratis. De gehele maand juni tijdens het QPENINGS-KIENEN. EXTRA PRIJZEN En spee&aal vaar 3» inwoners-van Leunen, Veulen en Reide gratis busvervoer v.a. het Gemeenschapsnuis van Leunen. Het vertrek is telkens om tien voor zeven. U bent 's-avonds weer even naar elven thuis. Van harte welkom namens de eigen organisatie vanj DRUM- EN SHOWBAND (D.S.V.) VENRAY Aanvang: 19.^5 uur

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 4