Al deze •personen hebben dusdanige verdiensten voor de gemeenschap dat zij in aanmerking kwamen voor een ochtendaubade. Mei_Comitg„ KERKDIENSTEN VEULEN Vijfde, zondag van Pasen. Zondag 8 mei moederdag. Oosterse kerken (collecte) Zaterdag: 19.00 Hgm v Jan Lejjssen namens pers. vere niging cementbouw. ZONDAG: 8.30 lm uit dank ter ere 0# L. Vrouw en H Gerardus 10.00 Hgm tot bijzondere int bij moederdag 11.30 lm tot bijz intentie Maandag: 8*00 lm v Arnoldus Janssen en echtgen Dinsdag: 8.00 5e dinsdag ter ere H Antonius lm v Theod Jacobs en zoon Leo Woensdag: 8.00 lm ter ere H Jozef (offerbloc) Donderdag: 8,00 lm v overl fam Jacobs-Janssen Vrijdag: 8,00 lm v overl fam Leijssen-Vollenberg Zaterdag: 19.00 hgm v overl fam Mulders-Maessen, spec. Chris- tien. AKOLYTHEN8 mei M Classens, Sj Classens en P Weijs DORPSRAAD VEULEN Dinsdag 10 mei vergadering Om half 9 hij P. Dirkx. LEDEN L.V.B. AFD. VEULEN Woensdag 11 mei a.s. Kringbedevaart te Oostrum om 8 uur 's- avonds. De zangvereniging uit Oirlo luistert de H Mis op. Ieder gaat op eigen gelegenheid. Laten we dit jaar eens pro beren met velen aanwezig te zijn, het vervoer kan geen probleem zijn 11 K.P.J. VEULEN A.s. vrijdag is er sportavond aanvang 19.00 uur.. Het is dan ook de bedoeling om 7 uur te beginnen. De spelen, zijn bij goed weer buiten zoals volley— damesvoetbal - herenvoet— bal en honkbal. Maandag 9 mei het zelfde programma ook om 7 uur. Bij slecht weer is er een vervangend programma zeskamp binnen. Tot danl Het Bestuur,

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 7