VAANDEL FANFARE-DRUMBAND "ST.CATH AETNA" LEUNEN-VEULEN-HEIDE Daar het vaandel van onze vereniging danig aan het verslijten is en ook niet meer past bij de nieuwe uniformen is het bestuur van plan om binnenkort over te gaan tot aanschaf van een nieuw vaandel. De eerste aanzet hiertoe werd gedaan door onze voor zitter die zondag j.l. bij het "Meiboomplanten" de eerste gelde lijke bijdrage deed. Mochten er personen zijn die het goede voorbeeld van onze voor zitter willen volgen, dan kunnen zij hun bijdrage storten op rekening van fanfare-drumband "St. Catharina" bij de Eabobank te Leunen, K.P.J. LEUNEN Op 22 mei is er weer de Kringsportdag, Alle jongens en meisjes mogen hieraan mee doen, ook dit jaar doen we weer mee aan de pyramide bouw. Daarom is het zo belahgrijk dat julrie allemaal komen op dinsdag 10 mei om 8 uur bij het voetbalveld. Dan kun je ook opgeven aan welke sporten je die dag nog meer mee doet. Op donderdag 12 mei gaan we weer zwemmen. Om 8,10 uur bij hét gemeenschapshuis bij elkaar komen. Dit is tevens de laatste keer i.v.m. de opening van het buiten bad. Denk je ook nog aan 1*f mei, hou die dag voor ons vrij, om wel de vlooienmarkt mee op te halen en eventueel andere zaken mee op knappen. "1 MEI AANBLAZEN" Bij deze wil het "1 Mei-Comité" iedereen bedanken die heeft mee gewerkt aan het welslagen van het "1 mei aanblazen". Een bijzonder woord van dank aan Mevr. Heintjes die na afloop de koffie bruin en de worstebroodjes warm had. Ook dank aan de personen waarvoor dit "1 mei aanblazen" bedoeld was en die spontaan de nodige ver snaperingen aanboden. Onze excuses voor het feit dat wij wegens tijdnood niet op alle uitnodigingen konden ingaan. Voor' alle duide lijkheid volgen hier de namen der uitverkorenen, de wethouders Loonen en van Oers, de raadsleden Seintjes en Konings, de café houders Piet Martens, Biek Janssen, van Kempen, Jan Verheyen, Piet Derks en Harrie Nellen. Jan Heintjes (oudste lid van Fanfare) Nel van Dijck (Ned. Kampioene tafeltennis) Wim v Osch (leider blaaskapel) Helm v Eens (secr. penningmeester parochieraad Heide enz.) en onze dirigent Toon Schellens.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 6