jaargang 9 nr: 17 te c. 22 april »77] Blankenberg 9 KERKDIENSTEN LEUNEN Vierde Zondag van Pasen Eerste zondag van de maand bijzondere collecte voor, onze eigen kerk; zonder ïïw steun kan de kerk niet bestaan, Zaterdag; 19.00 lm als jd v Martin Michels ZONDAG: 8.00 lm v Toon v Cuijck 10.00 hgm v Elisabeth Janssen-Jenniskens 11.15 lm v Piet v Meer Maandag: 18.00 lm v overl fam Pijpers-Philipsen—v Meyel 18.30 lm v Mathieu Vervuurt en overl fam 19.00 lm v Gertruda Jenniskens-Droesen 19.30 weekd v Jozef Litjens Dinsdag: 18.00 lm y overl fam Smedts 18.30 lm v Peter Joh Arts en echtgenote Maria Poels 19.00 lm v Maria Achten-v Djjck en overl ouders 19.30 lm v Teng Manders {vanw fam Manders) Woensdag: 18.30 lm v Elly Loonen en Elly v Berlo 19.00 lm v Gerard Thijssen 19.30 lm v Jozef Litjens (vanw fam Snoeren) Donderdag: 7.30 gest jd v Ant Meters en echtgenote Catha- rina Poels 8.00 lm v Jozef Croijmans, echtgen en Martin Croijmans 8.30 weekd v Gerrit Arts Vrijdag: Eerste vr.ii.dag.yan de maand toegewijd aan het H Hart 7.30 lm v Mathijs Litjens en echtgenote 8.00 lm v pastoor de Bot 18,00 lm v overl fam Cuppen-Botden, Harry Cuppen en Petronella Vogelsangs-Smits 18,30 lm v Jozef Litjens (vanw de buurt) 19.00 maandd v Jan Loenen-Lemmen 19.30 maandd v Teng Manders Zaterdag: 15.00 zilveren huwelijk de Lauw-Boom 19.00 lm v Johanna v Kempen-Lochtens

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 2