hij als afgevaardigde van de carnavalsvereniging '"t Knolleke" Leunen zitting had. in de "Vorstenraad" d.i. de overkoepelende vereniging van de carnavalsverenigingen Venray en kerkdorpen, hierin iets te vertellen had, en hier-van het karnavalsnieuws terugkwam, om dit door te praten, met zijn kollega-bestuurs leden. 5. hij aj-tijd klaar stond om als "hoffotograaf" de "PRINSENFOTO" te maken, iets wat hij nog steeds doet, een bezigheid, waarbij vaak de grootste voorzichtigheid dient de worden betraeht, want niemand mag, of mocht er achterkomen, wie Kees dan had gefotografeerd, want de "PRINS" mocht zijn anonimiteit op dat moment nog niet verliezen, want de installatie hiervan had nog niet plaatsgehad. Bij zulke gelegenheden werd vaak zijn huis in de buurtschap nabij "Gussenkoel" aan achterzijde benaderd, waarbij zelfs een weg door weiland, prikkeldraad e.d. niet werd vermeden, dit alles om toch maar niet gezien te worden, maar was deze weg eenmaal afgelegd, dan zorgde Kees voor de rest, d.w.z. een pracht "PRINSENFOTO" '6. hij "knollinnekes" en knollekes" tijdens de balavonden "kiekte" en ze hiermede veel plezier heeft gedaan, want menigeen zal ongetwijfeld nog eens aan het moment van "toen" terugdenken, als zij of hij de foto van weleer in foto-album terugziet 7. hij door alle vorengenoemde aktiviteiten de belangen van de carnavalsvereniging "*t Knolleke" Leunen tenzeerste heeft gediend. KEES, nogmaals gefeliciteerd, en mochten wij iets vergeten zijn, "vergeef en verhoor ons" Carnavalsvereniging 't Knolleke" Leunen Het Bestuurs K.P.J. LEUNEN Graag willen we er nog even aan herinneren dat de K.P.J, van Leunen de boerenbruiloft organiseert op dinsdag 22 febr. Toegangskaartjes zijn verkrijgbaar bij alle café's in Leunen. Probeer er ook dit jaar weer bij te zijn.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 9