TELEFOONNUMMERMocht U ooit een priester wensen en pastoor zou niet tc bereiken zijn dan kunt U pater Canisius bellen, zijn nummer is 5855. BEJAARDEN LEUNEN De gezamenlijke Carnaval voor de kerkdorpen zal worden gehouden op dinsdag 15 februari in zaal "In den Engel", Deze avond begint om half 8. De zaal is open om 7 uur. ONDERNEMERS LEUNEN - VEULEN Gezien de reacties die er nog kwamen na sluiting van opgave wat betreft uitgave Leunen-Veulen 19771 hebben wij van de dorpsraad nog uitstel gekregen tot vrijdagavond 11 februari. Dan is ock onherroepelijk dc sluiting. Wij verzoeken dan ook de ondernemers, die hun briefje nog niet hebben ingeleverd, dit voor die datum te doen. Sluit U aan bij Uw voorgangers U wilt toch niet ontbreken in Leunen-Veulen 1977. Bestuur Ondernemersvereniging. BOERENBRUILOFT 1977 Carnavalsdinsdag is weer de grote boerenbruiloft, waar Annemie van Hendrix Thei en Pieter van Fer van de Smid in het dolle dwaze huwelijk treden. De bruid en bruidegom nodigen jullie beleefd uit, aan de boerenmoestafel, waarvoor kaartjes verkrijgbaar zijn a 4,bij: Bert en Mariet Piet en Mien Jan en Leen Gerrit en Riek Cor en Truus Wim en Netty L.V.B, AFD. LEUNEN Op maandag 1*4- febr. om 8 uur in het gemeenschapshuis, een avond die verzorgd wordt door "Me'litta" met een demonstratie over "koffie en koffie zetten" 't is een onderwerp wat iedere vrouw aanspreekt en dagelijks mee te maken heeft, daarom wordt er een grote opkomst verwacht. Natuurlijk wordt er ook aan iedereen een lekker kopje koffie aangeboden en worden er aantal artikelen gratis verloot.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 3