REDAKTIE: J. Jenniskens Blankenberg 9 Leunen föJedödoSffiïQGtftbSad voor Leu non on housen KERKDIENSTEN LEUNEN Zesde zondag door het jaar Zaterdag: ZONDAG: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 19*00 lm v Johanna v Kerapen-Lochtens 8*00 lm v Jan v Cuijck, echt gen en overl fam 10,00 hgm v overl fam Jacobs 11*15 lm als jd v Jan. Loenen-Maas 18,00 lm v Toon v Cuijck 18,30 wkd v Jan Loenen 19*00 lm v Teng Manders (vanw bestuur-jeugdcommissie 18,00 lm v José de Reul (vanw fam Weijs) 18.30-lm tot bijzondere intentie (T. 19*00 lm v Piet v Meer 18.00 lm t,e,v, H Hart (offer) 18,30 lm v Jan Loenen (vanw gezamenlijke jagers) 19*u0 lm v Teng Manders (vanw de buurt) 18.00 lm uit dankbaarheid (L.) 18.30 lm fam Loonen-v Rens 19*00 lm v Maria Achten-v Dyck en overl ouders 18.00 lm t.e.v. H Hart (offer) 18.30 lm v Jan Loenen (vanw een ruitervriend) 19.00 lm v Teng Manders (vanw Vorstenraad Venray) 19.00 lm v Jan v Meyel en dochter Zaterdag: MISDIENAARS: 18,00 H v Rhee; 18,30 G Voermans; 19*00 R Duilkers; AKOLYTHEN: 8.00 K Theunis; 10,00 P en J Voermans, Th Bouten en Th Loenen; 11,15 P Jacobs en S Reintjes. LEKTORES: 19*00 H Reintjes; 8,00 Mevr Weijs; 11*15 G v Kempen. PAROCHIBVERGADERINGs De parochievergadering zal gehouden worden op maandag 28 febr. a.s, ora 8 uur 's-avonds in het gemeenschapshuis HÜWELIJKSAFKJan Rongen (Melderslo) - Jo Willems MEMISA: De memisa-collecte bracht op 371,^9. Alle gevers hartelijk dank.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 2