CARNAVALSVERENIGING 'T DARTELE VEULEN" Zondag 13 febr. gecostumeerd discobal m.m.v. Drive-in-discotheek SATIS - PACTION aanvang! Half zeven Entree: 1,- Voor de mooist verklede zijn prijzen. Deze worden uitgereikt door PRINS "PIERRE I" De leden van de raad van ellef worden om 8 uur verwacht bij P. Dirkx. H. Verhoeven - Ger v. Ooi. KLEUTER EN BASISSCHOOL VEULEN Donderdagmiddag 17 febr. a.s. vieren wij met onze kinderen carnaval in zaal Dirkx. Aanvang half 2. Deze middag zal tot 5 uur duren. Wij hopen dat het een gezellige carnavalsmiddag zal worden. Oudervereniging en personeel. BERIOH-TJES OVER KLAS 1 EN 2 VEULEN Op het moment werken we zonder project. Klas 1 leert in de taallessen ng - nk - ch. Wilt U hier thuis ook een beetje aandacht aan schenken, U kunt samen met Uw kind woorden zoeken en opschrijven, laat dit blaadje dan meebrengen. U kunt ook van deze woorden uit de krant of tijdschriften knippen, opplakken en dinsdag mee laten brengen. Klas 2. Rekenen. Wilt U deze week eens extra aandacht aan de klok besteden. De kinderen kennen nu uren, halve uren en kwartieren. Taal. In de taallessen zijn we bezig met lange en korte klinkers Wilt U deze week aandacht schenken aan de lange klinkers. We gaan woorden zoeken in de krant of tijdschrift met ene a-o-u-e- b.v. schapen, boten, buren, meten. Dinsdag meebrengen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 12