KERKDIENSTEN VEULEN sde zondag door het .jaar Maandag; Dinsdag; Woensdag; Donderdag; Vrijdag: 19.00 hgm v overl fam v Staveren—Creemers 8.30 lm.intentie volgzaamheid aan onze bisschop. 10.00 hgm uit dankbaarheid fam A.R. 8.00 lm v overl fam Burgers-Driessen 8.00 lm voor genezing van een zieke 8.00 lm tot bijzondere intentie fam W.H, 8.00 lm v overl ouders v Wijlick-Engelen 8.00 lm int. voor hen die God's hulp nodig hebben» 14.00 Hgm uit dank bij gelegenheid 25 jarig huwelijk famWismans-Geurts 19.00 Hgm gest jgt v Lena v Dongen AKOLYTHEN; Hans Kuenen, Alb Weijs, Peter Fleurkens. HARTELIJK DANK Alle dank aan: Schoolbestuur, Oudercomitee, Collega's, Dorpsraad, Oud-leerlingen en leerlingen c.a. aan alle Veulenaren die op enigerlei wijze ertoe bijgedragen hebben om mijn vrouw en mij een onvergetelijk afscheidsfeest te bereiden. Dank ook voor de vele attenties en goede wensen, ook aan diegenen die om welke reden dan ook, verhinderd waren ter receptie te komen. Met de beste wensen voor allen, J. Schiks, oud-hoofd van de St. Antoniusschool te Veulen-Venray. L.V.B. VEULEN Boekbindcursus-, Maandag 21 febr. eerste les op zaaltje boven sacristie. Aanvang 2 uur tot 3.45 uur. Meebrengen boeken of tijdschriften die U ingebonden wilt hebben. Stevig garen (moet niet te dik zijn) en vrij grote stopnaald. DORPSRAAD VEULEN Maandag 14 febr. om 8 uur bij P. Dirkx vergadering met kandidaten werkcomité. TE KOOP; Partij eetaardappelen Veulenseweg 16 Veulen tel: I872

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 11