DAMESKOOR T-EUTE*" Zaterdag 19 febr. zingen we in de mis van 7 uur. Dinsdag 22 febr. geen repetitie. Vrijdag 25 febr. zingen we om 3 uur in de huwelijksmis voor het bruidspaar Rongen-Willems. DORPSRAAD LEUNEN Ontwerp-bestemmingsplan- Op 3 febr, j.l, is er een voorlichtingsavond geweest over de uitbreiding van Leunen. Tijdens deze avond, en ook daarna zijn er wat vragen en opmerkingen naar voren gekomen. In de hal van de Rabobank hangt thans het ontwerp.bestemmingsplan voor iedereen ter inzage. Daarbij is tevens aangegeven waar de verschillende soorten woningen gepland zijn. Als U vragen, opmerkingen of suggesties hebt met betrekking tot dit bestemmingsplan zullen wij die graag met de Gemeente gaan bespreken. Ook zou het voor ons (en voor de Gemeente) prettig zijn te weten naar welk type woning Uw voorkeur gaat. U kunt Uw reakties en voorkeur kwijt op bijgaand formulier, wat U na invulling kunt inleveren bij de Dorpsraad. Gaarne voor 15 maart Zodra we meer informatie hebben, zullen we met belangstellenden kontakt opnemen en nogmaals een informatieavond houden. KORFBALCLUB ORANJE-WIT Uitslagen: Sv/ift 3 - Senioren 2 1 Junioren A - Odos B 2 Aspiranten 1 - Merels 1 1 1-2 2 - 1 1 - 3 Programma zaterdag 19-2: Sporthal Venray: 13.30 Junioren B - Swift B 16.30 Aspiranten 1 - Odos 1 HANDBOOGSCHUTTERIJ "ST. JORIS" Leunen - America vrijdag 18 febr. W.K. om 8 uur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 10