Prins PIERRE I van het Dartele Veule houdt receptie op vrijdag 28 jan. 1977 in de Perdestal van Veulen, van half negen tot half elf. Tevens kunt U op deze avond VORST PIET die 11 jaar vorst is Uw sympatie betuigen. KERKDIENSTEN VEULEN 3e_Zondag door het jaar Internationale bidweek Zaterdag: 19#00 ïïgm uit dankbaarheid (fam R) ZONDAG: 8.30 lm tot bijz. intentie offer Kapel O.L, Vr. van Fatima 10.00 Hgm jgt v Geert Classens Maandag: 8.00 lm tot bijz. intentie fam" Burgers Dinsdag: 8.00 lm ter ere H Antonius Woensdag: 8.00 lm v Lamb v Ooi Donderdag: 8.00 lm tot bijz intentie fam Wilms Vrijdag: 8.00 lra tot eigen intentie v W.E. Zaterdag: 19«00 Hgm v Jan Leijssen v.w» Carnavalsvereniging AKOLYTHEN23 jan. Math Janssen, Jan Thissen, Theo Mulders. Dinsdag 25 jan. om 8 uur in zaal Dirkx vergadering Dorpsraad met werkgroep van de Sportstichting. CARNAVALSVERENIGING 'T DARTELE VEULEN Vrijdag 21 jan. is weer het jaarlijkse gecostumeerd ALDEWIEVERBAL Op deze avond zullen er loten verkocht worden, waarvan de trekking die avond za.l plaats vinden. Tevens zullen er prijzen zijn voor het mooist verklede paar, dame - heer. De muziek wordt verzorgd door de Blaaskapel van Leunen. Tot ziens in de Perdestal. Het Bestuur, KARNAVALSVERENIGING fT DARTELE VEULEN

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 9