C ARN AVAL S VEREN I GIN G ,,fT KNOLLEKE" LEUNEN Op zaterdag 22-1-1977 zal onze vereniging een bezoek brengen aan "de Wortelepinnen" te Heyen, waarvan de reis met autobus zal worden gemaakt. Supporters welke aan dit bezoek willen deelnemen dienen zich voor zaterdag 22-1-1977 te v/illen opgeven bij de vorst J. Martens aan de Boodenstraat 14 en wel rs-avonds tussen 18.00 en 19.00 uur. Bijeenkomst zaterdagavond om 19.00 uur in café P. Martens waarna tegen 19» 30 uur zal v/orden vertrokken. Aan de supporters zal een billijke vergoeding worden gevraagd van 2,50 per persoon. Zij die zich als kandidaat willen stellen voor de "Raad van ellef" kunnen dit doen door zich hiervoor aan te melden bij de vorst J. Martens aan de Boodenstraat 1*f. Zij welke een karnavalsliedje willen inzenden kunnen dit doen tot en met 25-1-1977 bij de sekretaris P. Beckers, Albionstraat 17 Bij het in te zenden liedje dient tevens de melodie te worden ver meld! V/IE WORDT ER PRINS!!!!! Gedurende de komende weekenden zal er gelegenheid zijn, om de nieuwe "Prins Carnaval" te raden, welke het komende seizoen zijn scepter over "t Knollenrijk" zal zwaaien, voorwaar U raadt, en misschien wordt U de gelukkige winnaar van een hiervoor uitgezette prijs????????? L.V.B. AFD. LEUNEN Op maandag 2k jan. om 7.30 uur in het Gemeenschapshuis Spel en Quiz avond, die door eigen leden wordt verzorgd-. De quiz vult een gedeelte van de avond, waaraan iedereen kan meedoen, maar waar zeer zeker een geheugensteuntje voor noclig is. Verder is er nog de gelegenheid de contributie a 20,- te voldoen. Grote opkomst wordt verwacht. Cursus vorming agrarische vrouw. Deze cursus is bestemd voor echtgenote van de agrariër. De inhoud is: boekhouding, finan ciering, recht, sociale wetten 13 avonden, begin febr. in de praktijkschool te Horst. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, opgaven voor 2h jan. tel: 2221. i i am m i m m. *m

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 7