AKOLYTKM i 8.00 P Voermans; 10.00 J Voermans, Th. Loenen en Th Bouten; 11*15 P Jacobs en S Reintjes. LEICTORES: 19.00 M Vennekens; 8.00 G v Kernpen; 11*15 Mevr v Bavel; HUWELIJKSAPK; Piet Janssen (Venray) - Ine Jenniskens Frans Thuijls (Venray) - Jacqueline v Berlo OVERLEDENJan Loenen DAMESKOORZaterdag 22 jan. zingen we in de mis om 7 uur. Dinsdag 25 jan. om 19# 30 uur repetitie. RABOBANK TE LEUNEN N.a.v. de rentedaling welke op de geld- en kapitaalmarkt heeft plaatsgehad, brengen wij enige rente percentages te Uwer kennis. Spaargelden, rente van h tot 8% Hypotheken, vanaf 8 3/*¥% Doorlopend krediet, 1per maand. Voor nadere informatie over tarieven en voorwaarden kunt dagelijks terecht Op het kantoor van de Bank, tel. 242*t. Geopend van 9*00 - 12.30 en van 1^.00 - 16.00 uur, boven dien vrijdagavond van 17#00 - 19.00 uur. (vrijdag tussen 16.00 en 17*00 uur gesloten). Vraagt U ook eens naar onze uitgebreide reisprogramma^. DORPSRAAD LEUNEN Ontwerp-bestemmingsplan Leunen Op donderdag 3 februari 1977 i-s er voor U gelegenheid nadere informatie te verkrijgen over het ontwerp-bestem mingsplan Leunen. Op die avond komt een delegatie van de gemeente Venray het ontwerp-bestemmingsplan nader toelichten en bespreken. Als U hiervoor interesse heeft, bent van harte welkom in het Gemeenschapshuis te Leunen, aanvang 20.00 uur. WIE KAN DE WELPEN EN VERKENNERS HELPEN aan 'n oliekachel met hoge capaciteiten, graag melden bij de verkennerleider Huub Lucassen, Albionstraat 10 Leunen. bij voorbaat dank, De leiders en leidsters.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 3