OPROEP VAN TONEELVERENIGING "COMEDIA" Het bestuur van "Comedia" is voornemens half maart een algemene vergadering te houden waarop wij iedereen uit nodigen die interesse heeft in het toneelspel. Ons devies is: Toneel hoort bij het leven. "Comedia" kan U dit geven, daarom laat Uw verborgen talenten ontwaken, en sluit U aan als lid bij toneelvereni ging "Comedia" tot voldoening van U zelf en plezier van Uw dorpegenoten en vele anderen. Bespreek dit eens met Uw vrienden en kennissen. P.S. Wij komen hierop begin maart nog nader terug in de "Ruuper". Het Bestuur. JEUGDCARNAVAL A.s. vrft'dag 11 febr. houden wij 'n receptie van 19*30 uur tot 21.30 uur in "de Herberg", dit ter gelegenheid van onze nieuwe Prins Rob I. De leden van de jeugdraad zorgen om 19*00 uur aanwezig te zijn. Iedere woensdag en zondag KIENEN NIEUWE STIJL in café Halfweg, Stationsweg 141 Oostrum. aanvang 19*^5 uur. (eigenorganisatie) t.b.v. "D.S.V."

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 13