welke rondgang zal plaatshebben tussen 13.00 en 17.00 uur, en waarbij tevens een beroep zal worden gedaan op de gulheid van alle "knöllinneke's en knolleke's". W,S.V. DE BELHAMELS A,s» zaterdag houden we de carnavalsmiddag voor onze leden. Iedereen komt verkleed om half 3 naar zaal Martens, De nieuwe leden natuurlijk ook. Tevens zouden we de ouders willen vragen even te laten weten als de kinderen niet mee kunnen lopen met de carnavalsoptocht. Geef ze even een briefje mee of een telefoontje naar 2^1*1 of *f226. K,P,J, LEUNEN Donderdag 10 febr, gaan we weer zwemmen. Ga je mee, zorg dan dat je ora 10 over 8 bij het gemeenschaps huis bent. Ook dit jaar organiseren wij weer de boerenbruiloft. Koop een kaartje zodat we er ook dit jaar weer allemaal bjj zijn. O.J.C, PUREE E.O. A,s. zondag is er een kreativiteitsmiddag voor het maken van karnavalskleren en het inrichten van de barruimte voor kar naval. Dus kom zondagmiddag naar Pureer om 2 uur beginnen we. Op zondagmiddag 27 maart houden we toepwedstrijden. Degenen die mee willen doen kunnen zich opgeven bjj: Edje Stevens. Verder gaan we waarschijnlijk weer beginnen met het 2 wekelijkse sporten in het vormingscentrum in Venray, als er genoeg belangstelling is tenminste. AAN DE LEDEN VAN DE SPAARKAS VAN CAPE DE STEEG Vrijdag 18-2 a,s. is er vanaf 8 uur weer de jaarlijkse lichting van de spaarkas van café de Steeg, Z.org dat U allen aanwezig bent, en er een gezellige avond van maakt. Tot ziens.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 12