CARNAVALSVERENIGING »'T KNOLLEKE" LEUNEN Het "knollenrijk" zal dit jaar worden voorgegaan door Z.K.DW. PRINS LEI BEN URSTE anders geschreven Lei Jacobs, uit de buurtschap nabij "Kuperskoel". In een bomvolle zaai van het "knollenhuis" waren honderden "knöllekes en knol- linnekes" en andere karnavalsvrienden samengekomen, om aldaar hun opwachting te maken bij de nieuwe carnavalsprins 1977". Dan tegen 23.15 uur kwam aan de voelbare spanning een einde, toen uit het enorm grote biervat zich langzaam verhief "PRINS LEI DfN URSTE", welke dan door Vorst Jan aan het publiek werd voorgesteld. Ban riep de kersverse nieuwe prins alle knollinnekes en knollekes op, om van de komende carnaval wederom een gezellig feest te maken, een feest voor elkeen, "jong of oud" en natuurlijk de ganden uit de mouwen te steken, dit met het oog op de komende carna valsoptochten. Vroeger op deze avond werd aan de scheidende Prins THEI D!n Berde, vele woorden van dank gesproken, dit voor zijn vol ledige inzet in het afgelopen seizoen. Terwyl aan zijn ver loofde een boeket bloemen werd aangeboden. Aan het opvrolijken van deze unieke gebeurtenis had ook dit maal de Leunse Boerenblaaskapel een belangrijk aandeel. Voorts werden op deze karnavalsavond de prijzen uitgereikt aan degene welke de naam van de ni uwe Prins goed hadden geraden, te weten: 1e prijs J, Swinkels 2e prijs T, Litjens 3e prijs J. Muysers terwijl verder als de prijzen voor het mooiste carnavalsliedje werden aangewezen, middels stemming aan: "Be hole Zolen" Ie prijs J. Arts 2e prijs Jeugdsoos 3e prys Dan a.s. zaterdag het van oudsher bekende "ALBEWIEVSRBAL" alwaar alle carnavalsvrienden worden verwacht, ditmaal onder supervisie van Z.K.DW. PRINS LEI B'N URSTE. Voorts zal a.s. zaterdag de jaarlijkse rondgang plaatshebben waarbij de leden van carnavalsvereniging n,t knölleke" huis aan huis de nieuwe carnavalscourant zullen aanbieden, en

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 11