WEEKAGENDA GEMEENSCHAPSHUIS Zondag 17—51 11.00 receptie Drumband Maandag 18-8: 20.00 verg. dorpsraad Dinsdag 19-8: 20.00 rep. fanfare 20.00 rep. dameskoor Woensdag 20-8: 1*f.00 kindergym 19.00 sporten K.M.G. 20.00 sporten dames 20.30 verg. Vrijdag 22-8: 20.30 rep. blaaskapel DORPSRAAD LEUNEN Op maandag 18 aug. 1975 houdt de dorpsraad Leunen een vergadering in het Gemeenschapshuis te Leunen. aanvang 20.00 uur. PONYCLUB "ONS GEN0"T" Dag voor het gehandicapte kind. A.s. zondag 17-8 wordt bij M.Jenneskens Breehei 2 Veulen door onze vereniging een middag voor gehandicapte kinderen georga niseerd. Het programma bestaat o.a. uit een demonstratie dressuur van een achttal pony's; rondrijden in wagentjes en rijden door de kinderen op zeer makke pony's. Belangstellenden zijn van harte welkom. W.S.V. BELHAMELS A.s. zaterdag 18 organiseren we een sport en speldag voor onze leden. Iedereen wordt om 10.00 verwacht aan het sportveld, liefst met gymschoenen. Voor eten wordt gezorgd. Als er kinderen zijn die niet mee kunnen doen dan zouden we dit graag zo spoedig mogelijk weten. We hopen echter dat iedereen van de partij zal zijn. Uiteraard is publiek ook van harte welkom. GEVRAAGD Zo spoedig mogelijk een werkster voor het schoonhouden van de kleuterschool. Gegadigden gelieve zich aan te melden bij de sekr. van de Stichting Katholiek Onderwijs Leunen: H.Heintjes, Albionstraat 30a Leunen tel: 2hZk.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1975 | | pagina 9