Woensdag: 8.00 lm v Geert Classens Donderdag: 8.00 gest jgt v Frans Linders echtg en fam. Vrijdag: 8r00 lm tot bijz. intentie fam Wilms Zaterdag; 18.00 H.Mis tot bijzondere intentie 19*30 ^e zeswekendienst v Gert Broekmans-v.Helden AKOLYTHEN 17 aug: M.Classens, J.Classens en P.Weys. L.V.B. AFD VEULEN De dames die zich opgegeven hebben voor de cursus "stoelen opknappen", denk er aan dat de eerste les is op donderdag 21 aug. om 2 uur in het gebouwtje bij de kerk. Bij de eerste les de stoel die je op wilt knappen meebrengen. Die middag bespreken we alles en wordt er bekeken hoeveel materiaal je nodig hebt. Het Bestuur. BERICHTJES OVER ONZE KLEUTERS TE VEULEN- Mag ik U bij deze in kennis stellen van de vakantierooster voor 't schooljaar '73 - '76. Herfstvakantie 20 t/m 2k oktober Kerstvakantie 22 dec. t/m 2 jan. Paasvakantie 19 april t/m 29 april Pinkstervakantie 7 juni t/m 9 juni Karnaval 1-2—3 maart Kermis t - 2 - 7 sept. Koninginnedag 30 april smiddags Hemelvaart 26 - 27 - 28 mei Wilt U deze kennisgeving uitknippen en bewaren zodat de kleuters geen losse briefjes meer mee hoeven te nemen. Ook de volgende week werken we nog aan het projektje ons klasje. A.s. vrijdagmiddag vertel ik het verhaaltje "Bobby wil naar school Laat U Uw kind dit thuis eens navertellen. Stimuleer vooral de oudste kleuters tot het maken van zinnetjes. LOTTO EN TOTO Zelfde als vorige week bijvoegen Voor Veulen formulieren inleveren bjj van Gassel Veulen Op vrijdag 22 augustus is onze zaak gesloten wegens familiefeest. CAFETARIA CREMERS

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1975 | | pagina 3