ST. NIKOLAAS. VEULEN Maandag k december komt de Goede Sint onze scholen bezoeken. 1.30 uur zal hij de kleuterschool bezoeken en daarna de grote school. BEJAARDEN VEULEN Dinsdag 28 november bijeenkomst van de bejaarden ih zaal van Gassel. L.V.B. AFD. VEULEN Donderdag 30 november om 19.^5 uur vergadering met spreekbeurt van Dr. v.d. Meulen uit Vearay. WEEKAGENDA GEMEENSCHAPSHUIS LEUNEN Zondag 26/11: 19.00 Dansen. Orkest: "Sensations in Sound" Maandag 27/11: FEESTAVOND FANFARE Dinsdag 28/1120.00 Sinterklaasavond K.R.J. DORPSRAAD LEUNEN De Gemeente Venray heeft plannen öm op de kerkdorpen een aan tal bejaardenwoningen te doen boüwen. In dit verband is aan de Dorpsraad de vraag* gesteld, hoeveel van deze woningen er per dorp nodig zullen zijn in de komende 2 3 jaar. Wij verzoeken daarom alle inwoners van Leunen die in aanmerking wensen te komen voor een toewijzing van een bejaardenwoning zich op zeer korte termijn, liefst binnen 1*f dagen schriftelijk te melden bij J. Reintjes, Gussenstraat 17» Leunen of bij een van de leden van de Dorpsraad Leunen. Woensdag 29/11: STEMBUREAU IN KLEINE ZAAL Donderdag 30/11: Zaterdag 2/12: 20.00 Rep. Fanfare 19.00 Rep. jeugdtoneel 19.30 Rep. senioren toneel l4.00 vergadering Kring L.V.B. 19«00 rep. Dameskoor RECEPTIE EfO JARÏG BESTAAN L.V.B. LEUNEN GEVONDEN: 1 paar blauwe voetbalsokken. Catharinastraat 19

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1972 | | pagina 1