LEKTORENzat, av, 7*00 J. Jenniskens zondag 7,50 G, van Kempen 10.30 Mej. G. Reintjes PAROCHIERAADSLEDEN Zoals gebruikelijk was het de bedoeling, om de eerste dinsdag van de maand te vergaderen dus k mei a.s. Wij hebben echter vernomen, dat op dezelfde avond ook, de op t'e richten dorps raad vergadert. In de veronderstelling, dat verschillende parochieraadsleden ook op deze vergadering aanwezig willen zijn, hebben wij besloten om de parochieraadsledenvergadering te ver zetten. Maandag 10 mei om 8.00 uur wordt U allen op de ver gaderzaal van de zuivelfabriek verwacht. Zou U de nog bij U resterende enquêten mee willen brengen? WANDELKLUB "DE BELHAMELS" Zaterdag 1 mei oefenen om half drie. We hopen, dat jullie er allemaal zijn. -Donderdag 6 mei bestuursvergadering. FANFARE - DRUMBAND "ST. CATHARINA", LEUNEN - VEULEN - HEIDE Zaterdag 1 mei uitwisselings-concert met Fanfare "St. ALDE- GONDIS" uit Maasbree, in het Gemeenschapshuis te Leunen. Aanvang is 8.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij. PROGRAMMA: 8.00 uur Opening door de Voorzitter. Aansluitend optreden Drumband o.l.v. Dhr. H. Martens. 8.13 uur: Optreden Fanfare "St. Catharina" o.l.v. Dhr. A. Schellens. 8.^3 uur: Optreden Dameskoor Leunen o.lv. Dhr. J. v.d. Tillaart 9.00 uur: Pauze. 9.13 uur: Optreden Fanfare "St. Aldegondis" Maasbree o.l.v. Dhr. IV. Kranen 10.00 uur: Gezellig samenzijn onder begeleiding van een hof kapel. Wij wensen U een gezellige avond.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 5