10.30 uur Leunen D3 - Venray D5 10.30 uut Venray D8 - Leunen D*t vertrek 10.00 uur Vrijdag 50 april (Koninginnedag) B jeugd tournooi te Venray,-waaraan onze B1 deelneemt. Vertrek 12.15 uur. DAMESKOOR: Zaterdagavond zingen we zoals gewoonlijk de mis van 7.00 uur. Om kwart over acht wordt U allen in het Gemeenschapshuis verwacht in uniform. Donderdag is weer de kringbedevaart 'in Oostrum. Hierbij zullen de Dameskoren van Ysselsteyn en Leunen de H. Mis zingen, dus allen present, niet in uniform. DORPSRAAD LEUNEN Op dinsdag 4 mei a.s. algemene vergadering in het Gemeenschapshuis om 20.00 uur precies. AGENDA: Bespreking notulen vorige vergadering. Bespreking enquête betreffende punten aangaande Dorpsraad, Resultaten en meningen van de verschillende wijkvergader- Bespreking in en uitgaande stukken. Opbouw van de Dorpsraad in zijn algemeenheid. Rondvraag. Bij deze worden alle inwoners van Leunen persoonlijk uitgenodigd, deze vergadering bij te wonen. HELP MEE IN LEUNEN EEN OPTIMAAL LEEFKLIMAAT TE SCHEPPEN i L.V.B. AED. LEUNEN Maandag 3 mei om 8.00 uur is er in café Kusters kienen voor de leden van de L.V.B. Donderdag 6 mei Kringbedevaart naar Oostrum. Om 8.00 uur's avonds H. Mis, welke gezongen wordt door het dameskoor van Leunen en Ysselsteyn. KLEUTERSCHOOL De kleuters, die voor 1 okt k jaar worden kunnen opgegeven worden voor de kleuterschool. Hiervoor bestaat gelegenheid maandag 3 mei en ainsaag k mei van tot 5 uur in de kleuterschool. Gelieve het 'trouwboekje mee te brengen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3