„LEUNEN deze week UITGAVE: STICHTING "GEMEEf1 >1APSHUIS LEUNEN" 3 e JAARGANG No. 17. 2k april 1971 Redaktle: J. Jenniskens, Brienshonkweg 9, Lounen KERKDIENSTEN 3e Zondag Maandag: Dinsdag: Woensdag: 9.00 10.30 7.30 8.00 7.30 8.00 7.30 7.00 7.30 7.00 7.30 7.00 8.00 7.00 lm voor de levende en overleden leden Handboogschutterij "St. Joris" isen: 7.30 lm voor de parochie hgm jaarget. voor Jean Holtackers lm voor Anna Cath. Vissers-Thielen gest. jaarget» voor P.J. Buijssen, lm voor Jo van Meijel gest. •w de feuurt htgen. en z jaarget. voor P.J. van Rens en echtgen. lm van dankbaarheid lm voor Gerard Willemse av. lm voor overl. fam. Cox-Vervuurt en Jo van Genen lm voor overl. fam. Koks-Michielsen av. lm voor Elly Laonen en Elly van Berlo gezongen jaarget, voor J< av. lm voor Jos Boenen lm voor Antoon Peeters av. Lm voor Jean Jacobs i Croijmans i echtgenote i Sjef -van i Berlo Akolieten: in de week Mo: F. Lucassen; Av. P. zondag: 7.30 P. Reintjes 9.00 L. Reintjes; M. Koch; Th. Stevens Jac. Heidens 10.3O W. en T. Cornelissen Lektoren: zat.av. 7.00 H. Reintjes 7.30 J. Ouwerkerk; 10.30 P. Litjens DAMESKOOR: a.s. donderdag om half acht repetitie.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 2