KERKBERICHTEN Maandag: Dinsdag: Zat, av. 17A: 7.00 lm voor Jan van Cuyck, echtgen, en overleden kinderen 2e Zondag van Pasen 7.30 lm voor de parochie 9.00 hgm gest. jaarget. voor Antoon Voesten en Martinus Nijssen 10.30 lm voor Anna Catharina Vissers_Thielen vw de buurt 7.30 lm voor Jacoba Goumans-Peeters 8.00 lm voor Jo van Mejjel 7.30 lm voor Peter Emons, echtgen en Ant. Emons 7.00 av. lm voor overl. fam. Cox-Vervuurt en Jo van Geenen 7.30 gest. jaarget. voor Johanna Litjens 7.00 av. lm tot intentie van fam. V/illeme-Loonen Donderdag: 7.30 lm voor Mathijs Litjens 7.00 av. lm voor overl. fam. Litjens-Claessens 7.30 geen H. Mis 2.00 gezongen H. Mis van dankzegging bij het zil veren Huwelijksjubileum Pijpers- Philipsen 7.00 av. lm voor Victor Asselberghs en echtgen. 8.00 lm voor overl. fam. Claessens-Gussen (St.peelw.) 7.00 av. lm voor levende en overleden leden van de Handboogschutterij "St. Joris" Akolieten: in de we.ek mo« Aioijs van Hees; Av. Peter 5/eijs zondag: 7.30 Ton Cornelissen 9.00 V'. Cornelissen; H. en B, van Hees en Jac. Heidens 10.30 Jan Voermans en Jan Voermans Lektoren: zat. av. 7.00 G. Heidens zondag 7.30 Mej. G. Reintjes 10.30 J. Reintjes Vrijdag: Zaterdag:

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3